مهدی فهیمی

از سوی بخش پشتیبانی علمی مرکز برگزار شد:
این نشست علمی به همت گروه اخلاق و با حضور کارشناسان پاسخگویی اخلاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فهیمی در این نشست حوزه های تخصصی اخلاق را تشریح کرد.

وی در ابتدا با تفکیک حکم از تربیت گفت: در بحث اخلاقی مهم شناخت و بیان حکم به مخاطب است که آیا این عمل درست یا غلط است و ارائه راهکار و چگونگی حل مشکل در حوزه مسائل تربیتی است.

عضو پژوشکده اخلاق و معنویت سپس حوزه های تخصصی اخلاق را اینطور بیان کرد: اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی که به دو دسته اخلاق خانوادگی و اخلاق حرفه ای تقسیم می شود، اخلاق بندگی و اخلاق محیط زیست و البته اخلاق کاربردی هم مطرح است که در اثر پیشرفت دانش و دانش ایجاد شده است.

وی در ادامه به گستردگی اخلاق کاربردی اشاره کرد و اخلاق معاشرتی، دینداری، جنسی، اطلاعات، تکنولوژی، علمی، روحانیت، رسانه، سرگرمی، سیاسی، امنیتی، قضایی، شهروندی، تحزب، بین الملل، مهندسی، بهداشت و درمان، پزشکی، زیستی و شغلی را بخشی از مصادیق اخلاق کاربردی برشمرد.

در ادامه نیز کارشناسان با بیان مصادیقی نشست را با رویکرد کارگاهی پاسخگویی ادامه دادند.

حجت الاسلام فهیمی در انتهای نشست ضمن تشکر از مشارکت در بحث، با توجه به حضور کارشناسان مرکز ملی در خط مقدم پاسخ به سوالات دینی، از کارشناسان مرکز ملی تقاضا کرد تا در زمینه شناسایی، مسئله شناسی و ارائه مسائل مباحث اخلاقی جهت پژوهش با پژوهشگاه همکاری داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین احمدپور «مدیر علمی گروه اخلاق مرکز ملی پاسخگویی» نیز در این نشست، بر ضرورت آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان با حوزه های تخصصی اخلاق تاکید کرد.