توصیه قران نسبت به غذا.رهبانیت.استفاده از دنیا.توصیه به شکر

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.