اخلاق ذمیمه.مانع درک حق.رفع حجاب ظلمانی.مانع درک معرفت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.