با سلام ودرود فراوان
وبا عرض تسلیت به مناسبت اربعین سالار شهیدان
بنده از سن 15 سالگی وگاهی حتی در برخی موارد قبل از 15 سالگی خوابهایی میبینم که تا امروز در مورد آنها با کسی حرف نزده ام وقصد بازگو کردن را هم ندارم ولی تعداد از مهمترین آنها را برای مادرم وگاها بعضی افراد خانواده ام تعریف کرده ام که خیلی برایشان عجیب بودو تعبیری برایشان پیدا نکردم-ابتدا کلی بگویم -من در تمام این سالها درخواب هرگز با پا راه نمی روم وهمیشه بال دارم و به گونه ای همیشه عده ای را در خواب کمک میکنم ومشکلات آنها رفع میکنم-خواب هایی را با ملائک میبینم و همیشه در آسمان زندگی میکنم- در بعضی خوابها ضمن دیدن خودم دارم خودم را تنبیه وپاداش میدهم و نزد نوری بزرگ به محکمه میروم -برخی خواب های اجباری هم میبینم که از اینده نزدیک به یک ماه خبر میدهند وبلا استثناء همگی به واقعیت تبدیل میشود ولی گاها اندکی متفاوت با واقعیت است- هرگاه اتفاقی برای اعضای خانواده ام قرار باشد بیافتد چند روز قبل از حادثه خبر دار میشوم ویا اگر اتفاقی برایشان افتاده باشد که من بی خبر باشم بلا فاصله از این طریق خبر دار میشوم و بسیاری موارد دیگر....
اما یکی از خوابهای متوالی من که مرا نگران کرده دیدن خواب یک امام زاده است که در روستایمان مقبره دارد -این امام زاده درحدود 15 سالگی ام به خوابم آمد واز خودش وخاندانش برایم گفت ومحلی را برای شهادتش به دست عده ای سرباز به من نشان داد که با محل فعلی دفنش فرق داشت او اسامی کسانی از پدرانش را به من گفت که با شجره نامه جدیدش که از قم برایش پیدا شده اندکی متفاوت است او قدمت پدرانش را به عیص پسر اسحاق نبی میرساند در حالی که شجره نامه اورا عیص بن علی مینامدوبه امام سجاد(ع) میرساند
او بارها از من خواسته هویت واقعی اش را مشخص کنم روستای من امام قیس از توابع بروجن است نام امام زاده از عیص به قیص تغییر کرده لازم به ذکر است که در کنار تپه این امام زاده قبور باستانی ویهودی فراوان دیده میشود -چندی پیش تپه ای در کنار چشمه ای به نام چشمه علی توسط قاچاقچیان عطیقه جات کشف شد او در خواب من آمد وبه من گفت هر چه در آنجا دفن شده از زندگی واسباب اثاثیه اوست البته این تپه نزدیک شهری باستانی است که در تاریخ هم نامی از ان نیاورده اند و امروزه هم به صورت محرمانه در امده است وهیچ خبری از ماهیت ان داده نشده است و پلیس پس از دستگیری قاچاقچیان چیزی در مورد آن نگفته است ونمی گوید -در هر صورت چند تن از اسامی نامبرده شده در شجره نامه درست بوده ولی زمان اسامی نادرست است چرا که اواجدادش را به اسحاق نبی(الی)رساند -از شما میخواهم مرا راهنمایی کنید ودر صورت امکان این خوابها محرمانه بماند وبه من بگوئید چه کنم من به خواست ایشان پیگیر مسئله هستم وتا جاهایی هم به مسئله نزدیک شده ام وسر از تاریخ باستان وسلسله های پادشاهی درآوردم وبه کل گیج شدم ولی جواب نگرفته ام ونمی توانم ارتباط اینها را متوجه شوم- ودر خواب هرچه از خودش میپرسم - فقط میگوید تو باید پیدا کنی ودلیش
را نمیگوید و میگوید بزودی میفهمی و همه از رازهایی نهفته دلشاد میشوند
گاهی مواقع از خدا خواستم دیگر پیگیر این قضیه نشوم ومدتی هم خوابش را ندیدم ولی دوباره چند روز پیش آمد و از من خواست کارم را نیمه تمام نزارم و تا عمر دارم روی این قضیه کار کنم ومن سخت نگرانم و متسفانه کسی در منطقه مرا یاری نمیکند چرا که حرف هایم را باور نمی کنن و یا سواد کافی برای پرسش هایم ندارند لطفا مرا یاری کنید
با تشکر فراوان