سلام
میخواستم بدونم اگه از خدا چیزی رو در خواست کنی و اون در خواست خیر باشه از خدا بخوای که به هدفت برسی باید چیکار کنی
حتی اگه رسیدن به عشق زمینی باشه
چون من دیگه تنها راهی که برام مونده به هدفمو عشقم برسم خداست
فقط تورو خدا قسمت و بهونه نکنین
من میخوام دست به دامن خدا و ائمه بشم که منو به عشقم برسوننو ازدواج کنم
چون بدجوری عاشقمو نمیخوای کاری جز رضای خدا باشه
پس من باید چیکار کنم و چه دعاهای قرآنی بکنم که صدر صد دعام مستجاب بشه و به خواستم که ازدواج با کسیه که دوسش دارم برسم
ممنون میشم جواب بدین