خیر، رنگ كردن ابرو يا بيرنگ كردن موي صورت؛ از مبطلات روزه حساب نمی شود و روزه را باطل نمی کند.(1)
پی نوشت:
1. آیت الله مکارم، توضیح المسائل، مسأله 1335.