سلام
همبستری با دو همسر عقدی و صیغه ای به طور همزمان با توجه به رضایت کامل انها چه حکمی دارد
در فرض سوال تا چه حد لذات جنسی جایز است

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
همبستری با دو همسر عقدی و صیغه ای به طور همزمان اشکال ندارد و زن و شوهر می توانند هر نوع لذتی از همدیگر ببرند . ولی زن ها نباید به عورتین یک دیگر نگاه کنند. (1)
پی نوشت:
1. سئوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای. (02517112438).