با سلام.

1- تفاوت ترشح منی و غیرمنی را چطور میتوان فهمید؟( ویژگیهای منی چیست؟ ویژگیهای ترشحات غیرمنی چیست؟ )

2-آیا اگر فردی به اوج لذت نرسد یعنی اصلا لذتی نبرد(دختر مجرد) یعنی اگر صحنه ای یا حرفی مهیج و تحریک کننده را ببیند یا بشنود(به اجبار یا تصادفا) ولی اصلا احساس لذت نکند... در این صورت اگر رطوبت و ترشحی از وی خارج شود چه حکمی دارد؟ اینگه میگویند:(( اگر فرد به اوج لذت نرسد ولی مایعی از او خارج شود این مایع حکم منی را ندارد ونیاز به غسل جنابت نیست)) آیا این حرفدرست است؟

3- آیا ترشحات و رطوبت(اعم از منی و غیرمنی) وضو را باطل میکند؟ من قدری هم دچار وسواس هستم، اینکه میگویند ترشح غیرمنی وضو را باطل نمیکند را نمیتوانم بپذیرم...! برای همین قدری هم به زحمت میفتم برای هروعده لباسم را عوض و تجدید وضو میکنم واین کار را واجب میدانم، لطفا قدری توضیح دهید تا از این فکر و شک بیرون آیم.

با تشکر

پرسش 1: مبطلات وضو و روزه
1- تفاوت ترشح مني و غيرمني را چطور مي توان فهميد؟( ويژگي هاي مني چيست؟ ويژگي هاي ترشحات غير مني چيست؟ ) پاسخ: پرسشگر گرامي، با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز. ترشح مني در اوج لذت خارج مي شود . ترشح غير مني با کمي لذت بردن هم ممکن است خارج شود. اگر زن شک کند که مني خارج شده است يا نه، لازم نيست غسل کند و آن ترشح هم پاک است. اوج لذت و شهوت به حالتي گفته مي شود که در آن حال معمولا انسان از خود بي خود مي شود . لذت زيادي مي برد و مني بيرون مي ريزد. بعد از تمام شدن آن حال انسان احساس تخليه شدن و ارضا مي کند . حالت شهوتش تمام و بدنش سست مي شود . حالت تحريک آميزي که قبل از تخليه شدن داشت ،ديگر آن حالت را ندارد. مثل اين که انسان گرسنه دلش غذا مي خواهد ، ولي وقتي غذا خورد و سير شد، ديگر ميل به غذا ندارد. پرسش 2: -آيا اگر فردي به اوج لذت نرسد يعني اصلا لذتي نبرد(دختر مجرد) يعني اگر صحنه اي يا حرفي مهيج و تحريک کننده را ببيند يا بشنود(به اجبار يا تصادفا) ولي اصلا احساس لذت نکند... در اين صورت اگر رطوبت و ترشحي از وي خارج شود چه حکمي دارد؟ اينگه ميگويند:(( اگر فرد به اوج لذت نرسد ولي مايعي از او خارج شود اين مايع حکم مني را ندارد ونياز به غسل جنابت نيست)) آيا اين حرفدرست است؟ 3- پاسخ: اگر زن به اوج لذت نرسد ،ولي مايعي از او خارج شود، آن مايع حکم مني را ندارد و پاک است .نياز به غسل جنابت ندارد و وضو وغسل را باطل نمي کند. اگر زن بر اثر تحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت و شهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود، جنب مي شود و بايد غسل جنابت کند. اگر به اوج لذت نرسد و مايع خارج شود و يا به اوج لذت برسد، ولي مايعي خارج نشود و يا شک کند که مايعي خارج شد يا نه، جنب نمي شود و غسل لازم نيست. زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند، جنب مي شود . اگر يقين پيدا نکند، جنب نمي شود. بنا بر اين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و در آن حال رطوبتي از او خارج مي شود، چون به اوج شهوت نرسيده ،جنب نمي شود . رطوبت خارج شده هم پاک است . وضو و غسل را باطل نمي کند.(1) پي نوشت: 1.آيت الله خامنه اي، استفتاآت ،س 171. پرسش 3: آيا ترشحات و رطوبت(اعم از مني و غيرمني) وضو را باطل مي کند؟ من قدري هم دچار وسواس هستم، اين که مي گويند ترشح غيرمني وضو را باطل نمي کند را نمي توانم بپذيرم...! براي همين قدري هم به زحمت مي افتم .براي هر وعده لباسم را عوض و تجديد وضو مي کنم و اين کار را واجب مي دانم، لطفا قدري توضيح دهيد تا از اين فکر و شک بيرون آيم. با تشکر پاسخ: پرسشگر گرامي، با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز. مني نجس است و وضو را باطل مي کند و نياز به غسل جنابت دارد. ادرار نجس است و وضو را باطل مي کند . ترشحات ديگر نجس نيستند و وضو را باطل نمي کنند . اگر کسي پاي بند دين و احکام شرعي باشد ،بايد بپذيرد ترشحي که مني و ادرار نباشد، نجس نيست و وضو را باطل نمي کند. واجب دانستن چيزي که از نظر شرعي واجب نيست، حرام و گناه است. بعد از ترشحي که مني و ادرار نيست ،لازم نيست لباس را عوض کني و لازم نيست تجديد وضو کني.