پرسش 58 . اگر کسى قتلى انجام داده باشد، آیا امکان توبه براى او هست؟

هرگناهى، از جمله قتل با توبه قابل بخشش است، ولى از آن رو که حق‏الناس است، پشیمانى و استغفار فقط کفایت نمى‏کند، بلکه اگر کسى به‏طور عمد شخصى را به قتل رسانده باشد و بخواهد توبه کند، باید خود را تسلیم دادگاه و اولیاى مقتول کند و آن‏ها اختیار دارند که قصاص کنند یا دیه بگیرند و عفو نمایند. اگر از قصاص صرف نظر کردند، یعنى او را نکشتند، بر قاتل سه چیز واجب مى‏شود: آزاد کردن برده، سیر کردن شصت فقیر و روزه گرفتن شصت روز پى در پى. اگر برده یافت نگردد، دو تاى دیگر ساقط نمى‏شود. اگر قتل عمدى نباشد، پرداختن دیه به اولیاى مقتول واجب مى‏گردد، مگر این که عفو کنند. به علاوه یکى از سه امر مذکور به وجوب خود باقى است، یعنى اگر مى‏تواند، برده‏اى آزاد کند؛ اگر نمى‏تواند، شصت روز روزه بگیرد؛ اگر نتواند، شصت فقیر را اطعام کند.231 در هر صورت راه براى توبه قاتل باز است. از روایات استفاده مى‏شود که حتى توبه قاتل پیامبر پذیرفته مى‏شود. زنى خدمت پیامبر9 آمد و عرض کرد: زنى بچه خود را به دست خویش کشته، آیا براى او توبه است؟ حضرت فرمود:« قسم به خدایى که جان محمّد در قبضه قدرت او است! اگر آن زن هفتاد پیامبر را کشته باشد و پشیمان شود و توبه نماید و خداى تعالى صدق و راستى او را بداند که دیگر هیچ گناهى انجام نمى‏دهد، توبه‏اش را قبول مى‏فرماید و از گناهانش مى‏گذرد».232 « زهرى» براثر ارتکاب قتل دچار اختلال روانى شده بود. خانواده‏اش او را به مکه آوردند. امام زین‏العابدین علیه السلام نزد او آمد و حالش را جویا شد، گفت: فرماندار شهرى بودم، خون بیگناهى را ریختم. این گناه بزرگ مرا به این روز انداخته است، حضرت فرمود: « از گناه نا امیدى تو از رحمت الهى، بیش از ریختن خون بیگناهى مى‏ترسم »دیه قتل را به وارث مقتول بده» .233