پرسش 53 . آیا مى‏توان از گناه خاصى توبه کرد و از گناهان دیگر توبه نکرد و یا نسبت به آنها بى‏اعتنا بود؟

برخى از معتزله، تبعیض در توبه را منکر شده‏اند. ابو هاشم در این باره مى‏گوید: اگر انسان از گناهى نادم و پشیمان گردد، باید از همه گناهان نادم و پشیمان باشد. از تصمیم برترک بخشى از گناهان مى‏توان فهمید که در او، حالت ندامت نسبت به هیچ گناهى پیدا نشده‏است، و گرنه، جهت ندارد که نسبت به برخى منصرف و به برخى دیگر متمایل باشد.218
قاضى عبدالجبار با یک مثال چنین استدلال کرده‏است: اگر انسانى از پیمودن راهى به خاطر این که در آن راه درنده است، سرباز زند، آیا امکان دارد راه مشابهى را که در آن نیز وجود درنده قطعى است بپیماید یا غذایى را به خاطر مسموم بودنش ترک کند، ولى مشابه آن را بخورد؟!219
محقق طوسى این سخن را مورد نقد قرار داده مى‏گوید: گناهان از نظر قبح درجات و مراتبى دارند. ندامت از یک گناه بزرگ که پى آمد ناگوارتر و عقوبت شدیدترى دارد، سبب نمى‏شود که انسان از گناه کوچک که پى‏آمد کوچک‏ترى دارد نیز نادم و پشیمان گردد.220
از نظر روان‏شناسى، در تصمیم‏گیرى انسان انگیزه‏ها مؤثرند. چه بسا کسى به خاطر حفظ آبرو گناهى را ترک مى‏کند اما این انگیزه و سبب در گناه دیگر وجود ندارد. افرادى هستند که هرگز حاضر نمى‏شوند انسان بى‏گناهى را به قتل برسانند، ولى گناهان دیگر را انجام مى‏دهند.
از آیات و روایات نیز مى‏توان تبعیض پذیرى توبه را استفاده کرد. قرآن مجید مى‏فرماید: « کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّحْمََْ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُؤً بِجِهالٍَْ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فاًّنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛ پروردگارتان رحمت را بر خود نوشته است که اگر کسى از شما از روى نادانى کار بدى را انجام دهد، سپس از آن توبه نماید و خود را اصلاح کند (خداوند او را مى‏آمرزد). خدا آمرزنده و مهربان است».221
به حسب ظاهر با توجه به نکره بودن کلمه « سو ء » اگر کسى از یک بدى توبه کرد، توبه‏اش پذیرفته مى‏شود.
در روایتى مى‏خوانیم: خدا به حضرت داوود علیه السلام خطاب کرد: اگر بنده مؤمن من گناهى را انجام دهد، سپس از آن توبه نماید و هر موقع آن گناه را یاد کرد، حالت شرم او را فراگیرد، او را مى‏بخشم.222 در این‏حدیث، محور یک گناه است و این که اگر از آن توبه کند، بخشیده مى‏شود. هرگز نمى‏گوید بخشیدن آن در گرو توبه از سایر گناهان است. البته در برخى از روایات براى پذیرفته شدن توبه شرایطى ذکر شده که مى‏فهماند توبه از یک گناه در گرو ترک دیگر گناهان و انجام بخشى از فرائض است، مانند روایتى که از امام على علیه السلام در حقیقت استغفار نقل شده،223 ولى حتماً این روایات مربوط به مرتبه کامل توبه است، همان‏طورى که علامه‏مجلسى براین مطلب تصریح کرده است.224