پرسش 23 . توبه مرد یا زن زناکار چگونه است؟ آیا بر مرد و زن زناکار لازم است به حاکم شرع رجوع کنند یا توبه آن‏ها کافى است؟

گناهانى که خداوند حد براى آن‏ها مقرر داشته مانند زنا، واجب نیست کسى براى جبران گناهش نزد حاکم شرع اقرار کند تا بر او حد جارى نماید، بلکه توبه زناکار، پشیمانى از گناه و عزم برترک آن در آینده و سعى در استغفار مى‏باشد. در این جهت فرقى بین زنا و گناهان دیگر نیست.