پرسش 9 . توبه کننده در اسلام چه جایگاهى دارد؟

از دیدگاه اسلام و آیات قرآنى، تائبان در پیشگاه الهى مقام و منزلت والایى دارند. در شأن و منزلت توبه‏کنندگان همین بس که قرآن کریم اینان را در زمره کسانى قرار داده که خدا آنان را دوست دارد:« اًّنَّ الله یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِینَ؛ خداوند توبه کننده‏ها و پاکیزگان را دوست دارد.» 37 اهمیت این موضوع وقتى روشن مى‏شود که بدانیم این وصف براى افرادى چون پرهیزکاران38 صابران39، نیکوکاران40 و مجاهدان41 به کار رفته است. از طرفى در آیه‏اى دیگر توبه‏کنندگان در ردیف عابدان و آمران به معروف و ناهیان از منکر و حافظان حدود الهى مورد تایش قرار گرفته‏اند.42 در روایتى از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تائبان مورد ستایش شده، ضرت فرمود: « نزد خداوند، محبوب‏تر و گرامى‏تر از زن و مرد توبه‏کار نیست» .43 توبه‏کار حقیقى چنان مورد عنایت و محبت پروردگار قرار مى‏گیرد که حاملان عرش الهى نیز براى او استغفار مى‏کنند. قرآن مجید مى‏فرماید: « فرشتگان که حاملان عرش‏اند و آن‏ها که گرداگرد آن تسبیح و حمد پروردگارشان را مى‏گویند و به او ایمان دارند، براى مؤمنان استغفار مى‏کنند و مى‏گویند: پروردگارا، رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس کسانى را که توبه کرده و راه تو را پیروى مى‏کنند بیامرز و ایشان را از عذاب دوزخ نگاه دار» .44