شناسنامه کتاب

پرسش‏ها و پاسخ‏ها: دفتر اول - توبه، تولدى دوباره
تنظیم و نظارت: واحد پاسخ به سؤالات پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسلامى دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
نام کتاب:توبه، تولدى دوباره
مؤلف: محمد سبحانى‏نیا
ناشر: انتشارات عصر جوان
شمارگان: سه هزار
نوبت چاپ:اول 84
قیمت: 500 تومان
-
کلیه حقوق براى ناشر محقوظ است
نشانى: قم صندوق پستى 197 واحد پاسخ به سؤالات
مرکز پخش: قم پاساژ قدس طبقه پنجم - انتشارات عصرجوان
تلفن 7832707 - 0912 152 1584