چرا نظر اکثریت مهمه؟!

آیا این نظریه درست است که با توجه به اینکه قرآن با نظر اکثریت مخالف است چرا باید انتخابات افراد انتخاب شوند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.