ودایع امامت، مجموعه‌ای از میراث خاص امامان و پیامبران بوده که به وارثان آن‏ها تعلق نداشته،بلکه فقط به حجت خدا یا امام بعدی می‌رسیده نشانه امامت او شمرده می‌شود
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.