واقعه کربلا، تقدير الهی بوده یا تصمیم سیدالشهداء؟

واقعه کربلا، تقدير الهی بوده یا تصمیم سیدالشهداء؟
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.