هدف صهیونیستها برای سلطه بر جهان

آیا هدف صهیونیستها برای سلطه بر جهان چقدر واقعیت دارد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.