نقش ایران در نزاع بین فلسطین و اسرائیل

دعوا بین اسرائیل و فلسطین چه ربطی به ما داره؟ این کار جهان عرب است

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.