مالکیت فلسطین

حق با فلسطینیان است یا با اسرائیلیان چون عده‌ای می‌گویند این سرزمین فلسطین در اول دست اسرائیلیان بوده است و فلسطینیان اسرائیلیان را بیرون کرده‌اند ؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.