فلسفه قربانی کردن در عید قربان

فلسفه عيد قربان جداشدن از تعلقات مادي، از خود گذشتن و به تعالي روح انديشيدن است و فلسفه عيد قربان جداشدن از تعلقات مادي،از خود گذشتن و به تعالي روح انديشيدن است
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.