در عيد قربان شيطان نفس انسان قرباني مي شود و علاوه بر آن، از اين طريق فقرا و مسكينان و گرسنگان سير مي شوند. عيد قربان هم عبادت است و هم فعاليتي اجتماعي.
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.