چرا این همه سال فلسطین با اسرائیل درگیری دارد چرا یک طرف رها نمی کنند و بروند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.