فایده اعتکاف

اعتکاف چه فایده ای داره؟ چرا برای اعتکاف باید بریم مسجد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.