عدم توجیه جنایات اسرائیل

ایندفعه که همچی در صلح و آرامش بود چرا حماس شروع کرد؟
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.