حجاب و پوشش زنان، هم در جلوگیری از افسارگسیختگی میل جنسی مردان مؤثر است و هم در جلوگیری از عشوه‌گری افراطی زنان تأثیر دارد.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.