شعار مرگ بر آمریکا

آیا شعار مرگ بر آمریکا توهین به مردم آمریکا و باعث تحریک آمریکا به دشمنی نیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.