شرکت در انتخابات ما چه تأثیری دارد؟

در حالیکه هیچ تغییری در بهتر شدن وضعیت مردم دیده نمی شود چرا در انتخابات شرکت کنیم و رآی بدهیم؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.