به زیارت رفتن جابر به عنوان يکي از صحابه بزرگ پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله، معنايي جز اعتراض به رفتار ستمگران ندارد.
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.