حکم نیت نکردن عمدی روزه

حکم نیت نکردن عمدی روزه

اگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت روزه نکند، حکم روزه وی چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.