حکم مسواک در حال روزه

حکم مسواک در حال روزه

مسواک زدن در حال روزه چه حکمی دارد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.