حکم فرو بردن سر در آب برای روزه دار

حکم فرو بردن سر در آب برای روزه دار

در چه صورت فرو بردن سر باعث باطل شدن روزه می شود؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.