حکم سرمه کشیدن روزه دار

حکم سرمه کشیدن روزه دار

 آیا سرمه کشیدن روزه را باطل میکند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.