حکم روزۀ زنان شیرده یا باردار

حکم روزۀ زنان شیرده یا باردار

 آیا زنانی که شیر می دهند یا حامله هستند و با روزه گرفتن باعث ضرر به بدن خودشان می شوند باید کفاره هم بدهند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.