حکم دروغ بستن به خدا و چهارده معصوم علیهم السلام برای روزه دار

حکم دروغ بستن به خدا و چهارده معصوم علیه السلام برای روزه دار

دروغ بستن به خدا و چهارده معصوم   علیهم السلام که روزه را باطل می کند، چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.