حکم تزریق خون برای روزه دار

حکم تزریق خون برای روزه دار

آیا تزریق سرم خون روزه را باطل می کند؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.