حکم برگشت از نیت روزه

حکم برگشت از نیت روزه

اگر فردی در میانه روز بگوید من روزه نیستم و یا از قصد روزه برگردحکم روزه اش چیست؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.