آیا مردمی که در اسرائیل زندگی می کنند مردم عادی نیستند؟ اینکه گفته میشه آنها نیروی نظامی هستند درست است؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.