تاثیر قضا شدن نماز صبح بر روزه

تاثیر قضا شدن نماز صبح بر روزه

 درصورتی که نماز صبح کسی قضا شود روزه او چه حکمی دارد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.