تأثیر شورای نگهبان بر نتیجه انتخابات

نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف برخی از کاندیداها آیا از بین رفتن انتخابات آزاد نیست؟
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.