انتخابات فرمایشی در ایران!

آیا اینکه برخی از افراد انتخابات را فرمایشی و رأی گیری را نمایشی می دانند چقدر درست است؟
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.