امام خمینی: عزای عمومی ۱۵ خرداد

چرا امام خمینی ره ۱۵ خرداد را عزای عمومی همیشگی اعلام کرد؟
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.