اعتبار و خواص شرف الشمس

آیا شرف الشمس سند معتبر دارد و خواصی برای آن بیان شده است؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.