اصرار بر دعا، استجابت دعا، اصرار بر نتیجه، تسلیم بودن

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.