عرفه، روز دعا و نیایش

عرفه روز دعا و نیایش

در آستانه روز پرفیض عرفه، گروه پاسخگویی اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی کلیپی مرتبط با این روز تهیه کرده که تقدیم همه مخاطبان محترم می گردد.