اگر جانشینی پیامبر (ص) حق علی (ع) بود ، چرا برای گرفتن آن تلاش نکرد ؟

اگر جانشینی پیامبر (ص) حق علی (ع) بود ، چرا برای گرفتن آن تلاش نکرد ؟ حجة الاسلام عالی پاسخ میدهد ...