چرا در جامعه فساد زیاد شده و علاقه به جنس مخالف زیادتر می‌شود؟

علاقه به جنس مخالف ریشه در میل و کشش غریزی دارد. خداوند غریزه جنسی را برای برآوردن هدف خاصی در وجود انسان نهاد و او را برای برآوردن این غریزه از راه درست (که ازدواج است) راهنمایی کرد، تا نسل انسان گسترش یافته و نوع بشر حفظ شود، نیز در سایه ازدواج به آرامش دست یابد و عنصر آزمایش انسان قرار گیرد. بنابر این اصل غریزه جنسی، ناپسند نیست، بلکه انحراف این غریزه از مسیر خود و زیاده خواهی انسان، یا هواپرستی و شهوت‌پرستی زشت و ناپسند است. همین طور علاقه و محبت به جنس مخالف اگر به شکل صحیح و در کانون گرم خانواده و با ازدواج صورت گیرد، نه تنها ناپسند نیست، بلکه در اسلام بر آن بسیار سفارش شده است.
به نظر می‌رسد مقصود شما از علاقه‌ها، دوستی‌های خیابانی و عشق‌های کاذب و مجازی و ارتباط نامشروع دختران و پسران است منظورتان از فساد جامعه همین است.
در پاسخ می‌گوییم: گسترش فساد جنسی و ناهنجاری فرهنگی در جامعه به عوامل گوناگون بستگی دارد که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم:
1ـ بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران که این مسئله خود عوامل مختلفی دارد،‌ مانند سخت‌گیری پدران و مادران، تجمل‌گرایی و زیاده خواهی دختران، ارضای غرایز از راه‌های نامشروع.
2ـ آسانی ارتباط بین دختران و پسران جوان. راحت بودن ارتباط‌ها با عث تحریک غریزه جنسی شده و ارتباط نامحرمان را به هم نزدیک می‌کند.
3ـ وجود محرک‌های جنسی در جامعه مانند ماهواره، اینترنت، فیلم‌های مبتذل.
4ـ تهاجم فرهنگی دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف.
5ـ عادی شدن ارتباط با نامحرم و عدم آگاهی از مسایل و احکام دینی.
6ـ ضعف ایمان و اعتقاد و باورهای دینی.
7ـ کمرنگ شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر و عدم توجه درست به آن.