همیشه با دیدن فیلم عاشقانه مورد هوس‌های خود قرار می‌گیرم و فکرهای زشت به سراغم می‌آید. این گناه چقدر است؟ برای مقابله چه کنم؟

زدست دیده و دل هر دو فریاد هر آن چه دیده بیند، دل کند یاد
نگاه به نامحرم یا فیلم و یا منظره‌ای که انسان را به تخیّلات شیطانی و هوس‌های آلوده دچار می‌سازد، جایز نیست، بلکه گناهی است که کم کم باعث تاریکی دل، سلب توفیق و قساوت قلب می‌گردد. البته کسی که ایمان قوی داشته باشد، از دیدن چنین فیلم‌هایی دوری می‌کند، چون خود را در برابر خدا مسئول می‌داند «نگاه کردن، مقدمه اشتغال فکر و خاطره‌های مربوط به آن است و نیروی تخیّل را تحریک می‌کند. پس از نگاه، صحنه‌های مهیّج در ذهن باقی می‌ماند و احساس و اراده انسان را تحت تسلط خوددر می‌آورد و انسان پیرو شهوات خود می‌گردد(1).
از این رو گفته شده: نگاه راهبر دل، دام شیطان، بذر شهوت و رویشگاه فسق و فجور است.
امام صادق(ع) فرمود. «نگاه تیری است زهرآلود از ناحیه شیطان. چه بسیارند نگاه‌هایی که بعدها حسرت‌ها و تأسف‌های طولانی به دنبال دارد(1)». بنابر این از نگاه کردن به هر فیلمی که شاید برای بعضی افراد، آثار تخریبی دیدن چنین فیلم‌هایی روشن و آشکار نباشد، اما خوشبختانه آثار تخریبی این نوع فلیم‌ها را تا اندازه‌ای شما دریافته‌اید؛ چه بسا احساس دوری با امامان(ع) نیز از آثار همین فیلم‌ها باشد، چون وقتی قلب و فکر، مشغول به هوس و آلوده به آن باشد، جایگاه پاکان نخواهد شد. باعث تحریک تخیل و هوس‌های آلوده می‌گردد، خودداری کنید و خود را به کارهای سودمند که باعث اشتغال فکر و پر کردن اوقات فراغت می‌شود،‌ مانند برنامه‌های فرهنگی، ارتباط با دوستان خوب و شرکت در مجالس مذهبی مشغول سازید، نیز از تنهایی و هر چیزی که شما را به دیدن فیلم‌های آن‌چنانی می‌کشاند، پرهیز کنید.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ آنچه یک جوان باید بداند، رضا فرهادیان، ص 41.
1ـ وسائل الشیعه، ج 14، ص 138.