چرا دخترها با پسرها دوست می‌شوند؟ آیا در آن دنیا عذاب سختی خواهند دید؟

میل و کشش زن و مرد به یکدیگر، در وجود انسان به صورت طبیعی است، حتى خداوند این مسئله را از آیات و نشانه‌های خود دانسته است. چون احکام دین اسلام بر اساس نیازهای فطری انسان‌ها بیان شده، پاسخ متناسب با هر نیازی را نیز در نظر گرفته است. پاسخ به میل و کشش دو جنس مرد و زن را خداوند به صورت ازدواج قرار داده است، تا دو زوج کنار هم و با محبت و دوستی به آرامش و خوشبختی نائل شوند.
اما در مورد دوستی‌های دختران و پسران باید گفت این نوع دوستی‌ها، بروز و ظهور و میل طبیعی در وجود انسان، اما به صورت انحراف شده است، یعنی خداوند راه ظهور میل طبیعی را به صورت درست قرار داده، اما متأسفانه انسان‌ها به جهت کشش شدید غریزه جنسی و وسوسه‌های نفس و شیطان، آن را از مسیر خود منحرف کرده و به صورت دوستی‌های خیابانی و حتى رابطه جنسی با نامحرمان در می‌آورند!
بهتر است در چنین مواردی دختران جوان که زمینه ازدواج برای آنها فراهم شده، در صورت داشتن خواستگار مناسب ازدواج نمایند تا هم به نیاز عاطفی و غریزی خود پاسخ دهند، هم سلامت روحی، اخلاقی، روانی و اجتماعی را به دست آورند، تا به ناچار به سمت دوستی‌های خیابانی کشانده نشوند که ضرر و زیان آن، علاوه بر جنبه عذاب اُخروی، دامنگیر آنها در دنیا شده، نتایج روحی، روانی و اجتماعی نامطلوبی برای آنها باقی می‌گذارد.
اما در مورد عذاب‌های اخروی لازم است که توجه نماییم آنچه خداوند برای ما در دنیا مقرر نموده، چیزی برای سعادت و خوشبختی ما نیست؛ زیرا خداوند نه نیازمند است و نه بخیل. پس اگر خداوند می‌فرماید که نگاه خود را از نامحرمان بردارید و دامن‌های خود را پاک نگه دارید،‌ به خاطر سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی ما است.
دوستی‌های خیابانی اگرچه در ابتدا ساده و کوچک به نظر می‌رسد، اما مطمئناً در همین حد باقی نمی‌ماند و روح و ذهن را به خود مشغول نموده، گام به گام انسان را از خداوند و احکام الهی دور می‌کند، بنابر این نتایج آن سنگین است و عذاب‌های دردناکی در پی دارد.
این که اندازه گناهان این نوع دوستی‌ها و عذاب آن چقدر است، نمی‌توانیم قضاوت داشته باشیم؛ زیرا می‌توانند در افراد متفاوت باشد؛ نیز تأثیری که بر روان بر جای می‌گذارد، یا تأثیری که در اعمال نیک و بد دارد، مختلف است.
در روایتی آمده است که «اگر گناهی کوچک باشد، به کوچک بودن آن نگاه نکنید، بلکه نظر کنید چه کسی را نافرمانی می‌کنید». به بزرگی و عظمت آن کس که نافرمانی‌اش می‌کنید، نظر کنید.
در هر حال اگر چه احساس و غرایز نفسانی، انسان را به چنان دوستی‌هایی می‌کشاند، اما عقل و خرد انسان با ارزیابی زیان‌های دنیوی و اخروی آن، از آن پرهیز خواهد نمود، در عین حال که راه مشروع و صحیح برای ارضای عاطفه و غریزه نیز وجود دارد.