چرا تمایز بین دختر و پسر باعث شده که زنان در جامعه کم‌تر حضور داشته باشند؟

تمایز دختر و پسر باعث حضور کمرنگ دختران نشده است بلکه در بعضی از مناطق به دلیل نگرش نادرست نسبت به جنس مؤنث و چیرگی فرهنگ و سنت‌های غلط، مانع حضور دختران در اجتماع شده‌اند.
از نظر اسلام، دختر به حکم دختر بودن از فعالیت‌های اجتماعی محروم نیست. دختر با حفظ شئون اسلامی و عفت اجتماعی می‌تواند به تحصیل بپردازد و به کارهای هنری و ورزشی بپردازد و به جامعه خدمت نماید و از این جهت محدودیت ندارد.
اکنون زنان زیادی در کشور وجود دارند که در مراکز علمی و پژوهشی به تحقیق و تدریس و تحصیل مشغول‌اند و یا در مراکز اداری در شرکت‌‌ها و اداره‌‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند و به عنوان نماینده مجلس یا معاون وزیر یا مشاور و رئیس جمهور فعالیت می‌نمایند. بر اساس آمار پذیرفته شدگان در دانشگاه در سال‌های اخیر، تعداد دانشجویان دختر بیشتر از پسران بوده است.