چرا بین دختر و پسر تمایز وجود دارد؟

اگر منظور از تمایز، تفاوت دختر و پسر از نظر جسمی و روحی است، باید بگوییم تفاوت‌‌ها از عجیب‌ترین شاهکارهای آفرینش است. استاد مطهری می‌گوید:
«همین تفاوت ‌ها است که آن‌ها را بیش‌تر به یکدیگر جذب می‌کند، عاشق و خواهان یکدیگر قرار می‌دهد، اگر زن دارای جسم و جان و خلق و خوی مردانه بود، محال بود که بتواند مرد را به خدمت خود وا دارد و مرد را شیفته وصال خود نماید و اگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را می‌داشت، ممکن نبود زن او را قهرمان زندگی خود حساب کند وعالی‌ترین هنر خود را صید و شکار و تسخیر قلب او به حساب آورد. مرد جهانگیر و زن مردگیر آفریده شده است».(1)
اگر مراد شما تبعیض‌هایی است که بعضی از خانواده‌‌ها نسبت به پسر و دختر روا می‌دارند، باید بگوییم: از نظر اسلام این رفتار‌ها محکوم است و بین آن‌ها باید عدالت را رعایت کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ استاد مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 179.